Visie en missie

Recruitment is geen rocket science, maar het is wel een specialisme!

 

De recruitmentorganisatie functioneert op basis van interactie tussen mensen, processen en systemen. Die wordt gevoed met ervaring, kennis, data en techniek vanuit de interne organisatie en moet gefilterd vanuit de externe organisatie de interne organisatie binnenkomen. En de recruitmentexpert zit ‘in the middle’. Desalniettemin is en blijft recruitment mensenwerk! Interactie, of human intervention, tussen mensen en organisaties, als een membraam (een filter) voor externe kandidaten die de interne organisatie wil aantrekken.

 

Recruitment is tevens een commerciële activiteit!

 

Wij beschouwen een significant onderdeel van het recruitment proces als een commercieel proces. Met een Marketing & Sales strategie wil je op een gestructureerde wijze klanten binnenhalen en klanten binden. Op vergelijkbare wijze werkt het met recruitment. Je werkt ook met doelgroepen of segmenten, en ontwikkelt specialisme in domeinen en disciplines. Communiceren doen we op basis van de commerciële strategie AIDA. Wij zien naast de synergie met de HR afdeling een grote synergie met de afdeling Marketing & Sales.

 

 

Recruitment is en blijft mensenwerk!

Dat is onze missie! Wij maken dagelijks gebruik van data, techniek, tools, internet, social media, kennis en ervaring, en die zijn ondersteunend maar niet leidend aan onze basiselementen. Die zitten veel meer aan de softe kant van de arbeidsbemiddeling. Het gericht searchen en hunten, contact leggen, persoonlijke interviews met kandidaat en de werkgever, assessments, onderhandelen over primaire en secundaire voorwaarden, de huidige baan opzeggen, kennismaken met de nieuwe collega’s, het is heel persoonlijk. Het is onze missie om ondanks de technologische vooruitgang mensenwerk als uitganspunt in de arbeidsbemiddeling te hanteren. Daarom baseren wij onze recruitment expertise en de toegevoegde waarde voor onze opdrachtgevers en kandidaten op de volgende 4 pijlers:

 

Persoonlijk

Kandidaten helpen in het vinden van een nieuwe of andere baan is als recruiter dankbaar werk, en ook heel persoonlijk! De impact van deze verandering voor de kandidaat is groot. Een andere baan betekent werken in een nieuwe omgeving met nieuwe collega’s en nieuwe verwachtingen en wellicht een ander toekomstperspectief. En dan niet te vergeten de impact op de collega’s op de afdeling. Daarom is een persoonlijke benadering, persoonlijke aandacht en persoonlijke begeleiding één van onze belangrijkste pijlers!

 

Gericht

Big data, Boolean search, ATS, analytics etc., Employer Branding, Candidate Experience, wij maken graag gebruik van moderne technieken en social media om de aandacht te trekken van kandidaten en om meer inzicht te krijgen in en grip op doelgroepen. Daarnaast speuren wij met een vergrootglas door onze databases en netwerken om het talent te vinden! IFS Recruitment searcht bij voorkeur eerst gericht en gevarieerd, en vervolgens indien nodig grootschalig! Wij benaderen kandidaten die daadwerkelijk met een functieprofiel de juiste stap maken in hun carrière.

Kwaliteit

Als je gericht te werk gaat dan verhoogt dat de kwaliteit! Wij hebben commerciële strategieën ingebedt in het recruitment proces dan heb je een goed fundament om de markt aan kandidaten te bewerken. De structuur en de uniformiteit in de benadering maakt het vertrouwelijk, herkenbaar en bovendien persoonlijk!

 

Service

Wij ontzorgen het recruitmentproces voor kandidaten en voor organisaties. Van het opstellen van de vacature tot het onderhandelingsproces over de arbeidsovereenkomst, de primaire en de secundaire voorwaarden, tariefsonderhandeling of screening, wij ontzorgen de klant zodat ook het onboardingsproces soepel verloopt. Wij houden persoonlijk vinger aan de pols en monitoren het gehele recruitment proces. En als we vanaf het begin van het recruitment proces betrokken zijn, dan hebben we grip op een goed resultaat!

 

De toekomst van recruitment in de arbeidsmarkt

Ondanks kunstmatige intelligentie, robotisering, digitalisering is het op zijn minst opmerkelijk te noemen dat we met meer dan 10 miljoen mensen in NL werkzaam zijn in 2017. En het aantal vacatures blijft toenemen. Dat staat in schril contrast met de snelheid van de technologische ontwikkelingen en het weg-automatiseren van ons dagelijks werk. Het is onvoorstelbaar hoeveel recruiters er werkzaam zijn en hoeveel recruiters er worden ingehuurd in 2017. Ondanks dat groeit het aantal openstaande vacatures en staan vacatures steeds langer open. Het toepassen van nieuwe technologieën lijkt het doel op zich te worden, en lijkt zijn doel voorbij te schieten. Bovendien ontstaat er ook een groeiende kloof tussen de snelheid van de technologische ontwikkeling en het uiteindelijk toepassen in een organisatie!

 

Enerzijds verandert de wereld van recruitment in snel tempo. Wij zijn er van overtuigd dat in de nabije toekomst de wereld van recruitment verder gaat platformiseren. Uit ons eigen onderzoek in 2016 en 2017 is gebleken dat het technisch mogelijk en theoretisch realiseerbaar is om de Nederlandse beroepsbevolking in een platform model te krijgen en binnen dit platform arbeidsbemiddeling te laten plaatsvinden.

Anderzijds hebben we geconcludeerd dat de markt er nu niet klaar voor is. Dit is onder meer een onderdeel van de toenemende vergrijzing van de beroepsbevolking. Deze generatie is nu nog aan het roer van marktleiders van vandaag, en die bepalen nog minimaal een decennium het tempo van de verandering!

IFS Recruitment - Transistorstraat 31 - 1322 CK Almere - 036-76 70 102

Log In or Sign Up