Is het coronavirus het resultaat van 200 jaar industriële revolutie?

 • Het coronavirus beheerst ons leven, wereldwijd. We betreuren wereldwijd inmiddels miljoenen doden and still counting. Daarentegen bejubelen wij de mensen die werken in de zorg, de zorg in de ic’s en de zorg voor ouderen. En dan heeft de rest van de wereld te maken met verschillende vorm van quarantaine, een ongekende ongemakkelijke situatie.

Even over mijzelf.

Ik ben bijna 54, ik werd in 2018 verrast met de diagnose darmkanker en ik ben in 2018 en 2019 behandeld en heb vervolgens in 2019 een operatie gehad. Ik ben eind 2019 kankervrij verklaard. Verrast omdat ik dacht dat ik gezond leefde, in ieder geval sportte en gezond at en dronk. Tijdens zo’n periode denk je wel na over je leven. En toen kwam het coronavirus. Dat voelde voor mij als een extra straf, heel frustrerend. Maar het zette me wederom aan het denken en begon ik verbanden te leggen tussen deze verschillende gebeurtenissen.

Een stukje geschiedenis.

200 jaar industriële revolutie in Nederland. Met name in de 20e en 21e eeuw nam dit een vlucht. Waarom meld ik dat? Omdat we vanaf toen zijn begonnen aan een levensstijl en gedrag die steeds verder afweek van hoe wij voor de revolutie meer in balans met de natuur leefden. Voor de industriële revolutie was er veel agrarische industrie en leefden we meer van het land en van en met de natuur. Door de industriële revolutie ging men van het land naar de fabriek en verhuisde men van het dorp naar de stad. Het platteland- en dorpsleven was nauw verbonden met de natuur, het stadsleven was nauw verbonden aan fabrieken en administraties en niet meer verbonden aan de natuur. En steden groeiden, als kool. En in het stads en fabrieksleven veranderde ook het eetpatroon, eetgedrag en de samenstelling van voedsel. Men wilde makkelijker en goedkoper kunnen eten. En men ging gestapeld wonen, de natuur moest wijken of raakte vervuild.  Woonomgevingen raakten steeds meer vervuild, er ontstonden steeds meer nieuwe welvaartsziekten en medicijnengebruik en stress nam excessief toe.

Waarom is dat relevant?

Door het sterk veranderde leef en eetpatroon is men het gebrek aan voedingsmiddelen die men in een meer natuurlijke leef en werkomgeving gaan compenseren. Bijvoorbeeld kregen mensen die in fabrieken werkten O-benen vanwege vitamine D gebrek. Dat werd gecompenseerd door vitamine D toe te voegen in margarine. Een ander voorbeeld, men at steeds minder groente en daar zit veel jodium in. Omdat er veel brood gegeten wordt worden bakkers verplicht jodium in brood te verwerken. Echter hebben deze producten margarine en brood ongezonde effecten op onze organen. Wij proberen ons ongezonde leef en eetpatroon te compenseren door iets toe te voegen aan producten die we regelmatig eten, maar die niet echt gezond voor ons zijn, echter weten wij dat niet. Eigenlijk moeten we het niet zoeken in het toevoegen van vitaminen of mineralen, we moeten eigenlijk onze levensstijl en gedrag en onze leefomgeving veranderen, terug naar de basis. Circa 70% van de welvaartsziekten ontstaat door ons eet en leefgedrag, circa 30% is genetisch bepaald. 8 uur zitten (werken) per dag kan je niet compenseren met 2 uur trainen, dus onnatuurlijke en ongezonde activiteiten. Dit vertelde mijn huisarts (relatief jong nog) mij recentelijk deze maand (april 2020).

Een aantal opvallende paralellen.

Neem bijvoorbeeld de vogelpest, bijvoorbeeld in 2005/2006 en de gekke koeienziekte die in de jaren 90 uitbrak. Het op een onverantwoorde en beestachtige manier grootschalig hokken van kippen en koeien die ook nog slechte voeding kregen, groeihormonen en antibiotica kregen toegediend. Het was onvermijdelijk dat hier op een dag ‘de pleuris’ zou uitbreken, zo onerbarmelijk waren de condities waarin deze dieren moesten leven en als vlees voor de massa geslacht zouden worden. Het is niet moeilijk om dan een parallel te trekken met de metropolen die er wereldwijd zijn zoals Wuhan, New York, Rio de Janeiro, Mexico-Stad etc.. Mensen die dicht op elkaar wonen, soms in krotten en zwaar vervuilde omgevingen (vuilnisbelten), afhankelijk van medicijnen, een erg onnatuurlijk leefgedrag hebben en compulsief consumptie en internetgedrag vertonen en miljoenen mensen dagelijks de wereld over reizen.

Een aantal feiten sinds het coronavirus zijn intrede heeft gedaan.

Er wordt met name alleen nog vracht gevlogen, en in ieder geval hier in Nederland is het aantal vluchten met circa 90% afgenomen. Wereldwijd is er een vliegverbod en landen hebben grenzen gesloten. Er wordt ook veel minder met de auto gereist en er wordt minder geproduceerd, dus minder uitstoot. En wat voor effect heeft dat gehad. Wat een heldere luchten, wat een heldere nachten, de lucht is een stuk schoner en frisser. In India kunnen ze de Kilimanjaro weer zien omdat de lucht zo zuiver is vanwege de lockdown in China kunnen ze in de grote steden ook weer frisse lucht inademen omdat er zo weinig uitstoot was vanwege de lockdown. En we hebben minder wolken. Die worden mede veroorzaakt door vliegtuigen op grote hoogte (wist ik niet). Er vliegen gemiddeld 11.000 toestellen tegelijkertijd in de atmosfeer(pre corona). Ik had zelf niet beseft en zelfs ontkend dat deze vormen van transport zoveel impact hebben gehad op het milieu en de luchtkwaliteit! En ik ben niet de enige die dat merkt, iedereen in mijn dorp in ieder geval heeft het er over. En het lijkt er op alsof de planeet even op adem kan komen, omdat we het op dit moment minder misbruiken.

Wat wil ik hiermee zeggen?

We leven tegennatuurlijk, we gedragen ons onnatuurlijk en na 200 jaar industriële revolutie merken we dat we geconfronteerd worden met een pandemie, dat we onze eigen vogelpest of gekkenkoeien ziekte hebben gecreëerd. En omdat we door het coronavirus veel van onze industriële praktijken moeten stilzetten merken we direct de effecten op de natuur. It is staring us in the face!!

Waarom stel ik dit aan de orde?

Stel dat we na het coronavirus de draad weer oppakken op den duur weer verder gaan op de oude voet. Vergelijkbaar hebben we dat destijds ook gedaan met de vogelpest en de gekkenkoeien ziekte. En toen kwamen die virussen regelmatig terug en zijn er wereldwijd en zeker ook in Nederland hele stallen met honderdduizenden dieren geslacht en vernietigd omdat ze besmet waren geraakt met of ongeneeslijk ziek waren van het virus. En toen is men ook de hele keten gaan onderzoeken en zijn er vele fouten naar boven komen drijven. Waar ik eigenlijk op doel is dat de kans op herhaling van een coronavirus of een doorontwikkeling hiervan een reële kans is. Laten we niet voorbij gaan aan het feit dat de wereldbevolking sterk groeit en dat het stapelen van mensen met ongezond eet en leefgedrag en urbanisatie exponentieel toeneemt. Vergelijkbaar aan bijvoorbeeld de legbatterijkippen. Als je doet wat je deed dan krijg je wat je had. Als we post Corona weer hetzelfde compulsieve gedrag vertonen, en gestapeld blijven wonen, en massaal de wereld blijven rondreizen, dan is de kans op herhaling van een pandemie binnen enkele jaren realistisch. Wellicht zijn er dan meer slachtoffers te betreuren met als gevolg een nieuwe economisch crisis, die we niet meer kunnen opvangen. Dit scenario moeten we toch vermijden?

Wat frustreert mij?

Het is goed om te zien hoe mensen in Nederland (en wereldwijd) omgaan met de gevolgen van het virus, hoe weerbaar we zijn en hoe snel we ons herpakken. We analyseren en komen met oplossingen, we staan er bij stil, passen ons aan en proberen weer de draad op te pakken.

Wat mij frustreert is dat mensen zoeken naar oplossingen waarmee we straks ook weer het oude leven kunnen oppakken. Mensen kunnen niet wachten om weer hun oude gewoontes op te pakken en weer op de oude voet verder te gaan. En ik denk: hoe dan? Je wilt toch geen kans op een volgende pandemie, je wilt toch de oorzaak onderzoeken en aanpakken en een volgende pandemie voorkomen? Je kunt deze periode straks niet achter je laten en gewoon weer doorgaan, gewoon negeren. IS het bovendien niet egoïstisch, of zelfs naïef, om na deze periode gewoon op de oude voet verder te gaan? Want als ik dat met mijn gezin doe, dan doen miljarden andere gezinnen dat ook, so same as it ever was! En dan maar wachten op de volgende pandemie? Dat willen we onze kinderen toch niet weer aandoen? Moeten we naar onszelf in de spiegel kijken, samen de verantwoordelijkheid nemen en samen het anders gaan doen? Een derde grote consequentie is dat het ook ons heeft beperkt in onze vrijheid!

Onzekerheden: gezondheid, economie en vrijheid.

Ja tuurlijk, economie en geld zijn belangrijk. Voor alle duidelijkheid, ik ben ZZP’er en mij vrouw ook, en wij zijn allebei het bokkie, want er is weinig werk voor ons, dus voor ons is de economisch impact groot. Dus ja, ik ben dankbaar hoe de overheid hierin optreedt en dankbaar dat mensen bereid zijn om ons en ook elkaar te helpen.

Met welke onzekerheid willen wij liever leven, of willen wij onze kinderen liever mee laten leven: de onzekerheid om een of meerdere pandemieën te overleven of de onzekerheid voor een financiële of economische crisis, oftewel een levensbedreiging of een economische bedreiging?

75 jaar geleden eindigde de 2e wereldoorlog en sindsdien leven we in West-Europe en met de EU in vrede, in alle vrijheid! Daar hebben miljoenen mensen voor gestreden en zijn er voor gestorven. En nu zijn wij samen verantwoordelijk voor een pandemie die ons sterk in onze vrijheid beperkt, het virus en toekomstige virussen zijn onze grootste vijand!

Begrijp goed, en dat besef ik ook, dit is geen wetenschappelijk pleidooi, en ik heb gegoogeld om wat feiten naar boven te halen. Even voor alle duidelijkheid, het is niet onomstotelijk, want ik ben geen wetenschapper en ik ben hier helemaal niet in gespecialiseerd. Maar je hoeft geen rocket scientist te zijn om de verbanden te leggen en de parallel te zien. En het is in grote mate aannemelijk dat er een kern van waarheid in zit. Het vraagstuk wat ik voorleg, daar is geen eenvoudige en korte termijnoplossing voor. Maar ik heb de sterke behoefte om mijn gedachten uit te spreken en te delen.

Ik denk dat we in de geschiedenis op een moment zijn aanbeland dat we wellicht een nieuwe revolutie moeten starten. Een intellectuele en gedragsrevolutie (of evolutie). Ik vind dat we niet op dezelfde manier kunnen doorgaan. Ik neem de verantwoordelijkheid op me dat ik bijdraag aan dit resultaat van 200 jaar industriële revolutie. Maar ik vind ook dat het vanaf nu anders moet. Maar dat kan ik niet alleen, dat kan alleen samen met anderen, samen met iedereen, van alle landen, wereldwijd!

Hoe nu verder??

Ik zou niet exact weten waarmee of waar, wat of hoe ik moet starten, maar het begint ook bij mijzelf. En ook samen met iedereen, dus we moeten het ook samen organiseren.

Een aantal aandachtspunten kan ik wel benoemen wat voor verandering vatbaar is, niet gelimiteerd tot onder meer het volgende:

 • Compulsief Gedrag; productie, consumptie, Social media, data; duurzaam produceren en consumeren
 • Compulsief en onnatuurlijk eten en drinken; terug naar de basis
 • Gezondheid: wat is de kern of basis van een gezond lichaam en gezond leven?
 • Wat is in deze tijd het nut van grootschaligheid? Afschalen i.p.v. opschalen, ondersteund door AI en robotisering
 • Wonen en leven; urbanisatie afschalen, denk bv aan gilde of kleine lokale zelfvoorzienende communities, in moderne vorm (AI en robotisering)
 • Werken / arbeid; moet gezonder, meer bewegen, minder zitten, betere balans tussen binnen en buiten, minder stress, minder robotisch/eentonig, minder prestatiedruk
 • Het opruimen van de puinhopen op de planeet en duurzame oplossingen bedenken
 • Leven met respect voor de planeet, de natuurlijke schatten en de natuur, de dieren, op land, lucht, water, boven en onder de grond
 • Compulsief en onverantwoordelijk reizen; pre Corona 11.000 vliegtuigen continu in de lucht! Onverantwoord veel forenzen voor het woon werkverkeer, het pandemie heeft aangetoond dat het ook anders kan
 • Opvoeding; kinderen leren de planeet te eren en respecteren, en zich daar op dagelijkse basis voor in te zetten en ouders en kinderen afleren compulsief te consumeren
 • Scholing en opleidingen. Meer aandacht voor duurzaamheid, prio verleggen naar een schone planeet, in balans met natuur en milieu, verantwoord ermee omgaan, sociale economie, basisinkomen

Er is vast nog veel meer maar het is een start. De onvergetelijke controversiële popartiest, Michael Jackson, had in 2012 een vooruitziende blik en bracht het gepassioneerde nummer ‘Man in the mirror’ uit; hieronder de quote van het refrein:

I’m starting with the man in the mirror

I’m asking him to change his ways

And no message could have been any clearer

If you want to make the world a better place

Take a look at yourself, and then make that change!

Ik wil een mooie toekomst, in goede gezondheid, op een mooie planeet, vol geluk en voldoening, vreedzaam en in vrijheid, voor mijn kinderen en ook voor mijzelf, en ook voor jullie, en jullie kinderen, wereldwijd. Dat is toch niet teveel gevraagd? 75 jaar leven wij in Nederland in vrede en vrijheid, daar hebben miljoenen mensen voor gestreden en hebben hun leven opgeofferd. De pandemie heeft onze vrijheid beperkt op bevrijdingsdag, dat is toch niet voor herhaling vatbaar??

S O  M A K E  T H A T  C H A N G E ! !

1 Comment

IFS Recruitment - Transistorstraat 31 - 1322 CK Almere - 036-76 70 102

Log In or Sign Up